Sociale paragraaf

De personele bezetting van de laatste jaren is met name beïnvloed door de daling van het aantal leerlingen. Mede hierdoor zijn er fusies tussen scholen gerealiseerd en zijn er drie meerschoolse directeuren.
In 2017 stabiliseert de daling van het leerlingaantal.

Hieronder een overzicht van de personele kengetallen d.d. 31-12-2017: 

 

Leeftijdsgroep Man Vrouw Totaal
20<30 5 29 34
30<40 7 96 103
40<50 9 72 81
50<60 13 79 92
>60 17 48 65
  51 324 375

Zonder vervangingen (ook geen min-max contracten), alleen reguliere aanstellingen
 

Soort aanstelling, functie en FTE, peildatum 31-12-2017

  Aansturing OOP met behandeltaken OOP zonder behandeltaken OP Totaal 
Vast 17,3628 24,6483 23,9891 178,9649 244,9651*
Tijdelijk  0 3,1885 1,6 14,8917 19,6802
Vervangingen 0 1,1375 0,3351 12,5373 14,0099
Totaal 17,3628 28,9743 25,9242 206,3939 278,6552
DI** 0,5957 0,2057 1,3092 7,541 9,6516

* Inclusief DI    ** DI is zonder spaarbapo     DI = Duurzame Inzetbaarheid
 

Verzuimcijfers

Onderwijzend en ondersteunend personeel 2015 2016 2017
verzuimpercentage 6,1 5,8 5,8
gemiddelde verzuimduur 26,8 27 23
meldingsfrequentie 0,7 0,7 0,7
percentage nulverzuim 51 51 49

Klachtenregeling

Formele klachten worden gemeld bij het cvb. In alle gevallen leidt het cvb de klacht door naar de externe vertrouwenspersoon van stichting Veldvest. Zij vervult een rol als onafhankelijke bemiddelaar. Mocht het nodig zijn, dan wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de PO-Raad. In 2017 is bij het bestuur een officiële klacht gemeld. Die is in onderling overleg opgelost.